Trešdiena, 12. Maijs
Radio Valka

Rīgas dome plāno ieguldīt 3,81 miljonu eiro Uzvaras parka atjaunošanā

Rīgas dome plāno ieguldīt 3,81 miljonu eiro Uzvaras parka atjaunošanā

Rīgas domes Mājokļu un vides departaments šogad plāno ieguldīt 3,81 miljonu eiro Uzvaras parka infrastruktūras atjaunošanā.

Departamenta sagatavotajā vēstulē Mājokļu un vides jautājumu komitejai teikts, ka Uzvaras parks ir otra lielākā Rīgas pilsētas apstādījumu un rekreācijas teritorija aiz Mežaparka un tā platība ar piegulošajām teritorijām ir aptuveni 40 hektāri. "Parks tiek izmantots ne tikai rekreācijai un aktīvai atpūtai, bet arī sporta pasākumiem. Parks ir piemērots liela mēroga pasākumiem, jo tajā esošo celiņu/ceļu platums ir sākot no trim līdz 10 metriem. Tik plaša parka atrašanās pilsētas centra tiešā tuvumā būtiski palielina šīs apstādījumu teritorijas nozīmību visas pilsētas mērogā," teikts vēstulē.

Vienlaikus departaments norāda, ka Uzvaras parka infrastruktūra ir nolietojusies un sen vairs neatbilst mūsdienīgas ārtelpas prasībām, tā rada bīstamas situācijas parka apmeklētājiem, kā arī apgrūtina parka apsaimniekošanu. Ceļu stāvoklis parkā esot nepamierinošs, izņemot skrituļošanas trasi un zaļo veloceliņu. Arī asfalta ceļi esot sadrupuši un tajos izveidojušās lielas bedres.

Pēc departamenta paustā, daļa no ceļiem nav atjaunota kopš 1966.gada un, saskaņā ar tolaik izstrādāto parka projektu, visi plānotie ceļi un tiltiņi netika izbūvēti un joprojām ir situācija, ka ceļu tīklā ir pārrāvumi un celiņš pēkšņi beidzas pie Mārupītes vai zālājā.

Līdz ar to departaments iecerējis veikt ceļu seguma atjaunošanu 34 000 kvadrātmetru platībā, uzbūvēt vienu tiltiņu pār Mārupīti, izbūvēt sešus pandusus, 23 velo novietnes, uzstādīt 50 soliņus un 55 atkritumu urnas. Kopumā šo darbu veikšanai nepieciešami 3,81 miljons eiro.

Vienlaikus departaments investīciju programmā iekļāvis ieceri 665 000 eiro atvēlēt sociālās dzīvojamās mājas Rīgā, Dolomīta ielā 1, renovācijai un 140 000 eiro novirzīt Mangaļsalas apkaimes daudzdzīvokļu dzīvojamo māju ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu ierīkošanai.

Departamenta investīciju programmu šodien atbalstīja Mājokļu un vides komiteja, taču tos vēl skatīs Finanšu departaments.

LETA