Sestdiena, 17. Aprīlis
Radio Valka

Valsts prezidents apžēlojis vienu notiesāto

Valsts prezidents apžēlojis vienu notiesāto
Foto: Valsts prezidenta kanceleja

7. aprīlī Valsts prezidents Egils Levits izskatīja deviņu notiesāto personu apžēlošanas lūgumus. No tiem astoņi apžēlošanas lūgumi netika atbalstīti, bet viena notiesātā persona tika apžēlota, portālu Arenanet.lv informēja Valsts prezidenta kancelejā.

Apžēlotā persona daļēji atbrīvota no pamatsoda izciešanas par noziedzīgu nodarījumu pret īpašumu.

Notiesāto personu apžēlošana ir viena no Valsts prezidenta tiesībām, kuru nosaka Satversmes 45.pants.

Tiesības lūgt apžēlošanu ir:

    personai, kura izcieš vai izcietusi sodu Latvijas Republikā;
    persona, kura notiesāta ārvalsts tiesā un nodota soda izciešanai Latvijas Republikā bez nosacījuma, ka apžēlošana nav piemērojama;
    personai, kura notiesāta Latvijas Republikā un nodota soda izciešanai ārvalstī, ja attiecīgā ārvalsts iestāde piekritusi atzīt Latvijas Republikā pieņemto lēmumu par personas apžēlošanu.

    

 Apžēlošanas lūgumu Valsts prezidentam var iesniegt notiesātās personas aizstāvis, likumiskais pārstāvis, vecāki, bērni vai laulātais.
Termiņi

Apžēlošanas lūgumu var iesniegt pēc tiesas sprieduma stāšanās likumīgā spēkā, izņemot gadījumus, kad persona par smagu vai sevišķi smagu noziegumu notiesāta ar brīvības atņemšanas sodu:

    kad persona notiesāta par smaga nozieguma izdarīšanu - ja faktiski izciesta ne mazāk kā puse no piespriestā brīvības atņemšanas soda;
    kad persona notiesāta par sevišķi smaga nozieguma izdarīšanu – ja faktiski ir izciestas ne mazāk kā divas trešdaļas no piespriestā brīvības atņemšanas soda;
    ja piespriests mūža ieslodzījums, jāizcieš ne mazāk kā 20 gadi no brīvības atņemšanas soda.


Noziedzīgu nodarījumu klasifikācija noteikta Krimināllikuma 7.pantā.
Apžēlošanas veidi

Valsts prezidents var brīvības atņemšanas soda neizciesto daļu aizstāt ar citu, vieglāku soda veidu; pilnīgi vai daļēji atbrīvot no pamatsoda vai papildsoda izciešanas, vai noņemt sodāmību.
Lēmuma pieņemšana un paziņošana

Izskatot apžēlošanas lietu, Valsts prezidents pieņem lēmumu par apžēlošanas lūguma apmierināšanu vai noraidīšanu.

Arenanet.lv